இசைஞானியின் மனதை வருடும் பாடல்கள்

பதிவு பிடித்தால் பகிரலாமே.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=I3_67E-d4Vw?list=PL8yOO2xYRcZtV9MerodXVdl2YIx60F87Y]

இதையும் படிக்கலாமே
Manathai Mayakkum Melody
இரவில் மனதை இனிமையாக்கும் இளையராஜாவின்...
இசைஞானியின் இசையில் - செந்தாழம் பூவில்...
இசைஞானி இளையராஜாவின் மனதோடு ராகம்
இசைஞானியின் ராகம் !
இளையராஜாவின் மனதை வருடும் பாடல்கள்
இசைஞானியின் பொன்மாலை பொழுது!!!
Ilaya Nila Pozhigirathe withஇசைஞானி
இளையராஜாவின்போ வோமா ஊர்கோலம்!
இசையின் ராகம்...
ராஜாவின் ராஜ கீதம்...
இசைஞானி பக்தர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்...

பதிவு பிடித்தால் பகிரலாமே.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •