ராஜாவின் ராகங்கள்…!

பதிவு பிடித்தால் பகிரலாமே.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=n5dh92gV1NY]

Ilaiyarajah Golden Hitz
இரவில் மனதை இனிமையாக்கும் இளையராஜாவின்...
இசைஞானியின் இசையில் - செந்தாழம் பூவில்...
இசைஞானியின் மனதை வருடும் பாடல்கள்
இளையராஜாவின் காலத்தை வென்ற கானங்கள்
மனதை வருடும் பாடல் இசைஞானியின் இசையில்
இசைஞானியின் ராகம் !
இளையராஜாவின் மனதை வருடும் பாடல்கள்
இளையராஜாவின் Super Hit பாடல்கள்
இசையின் ராகம்...
ராஜாவின் ராஜ கீதம்...
இசைஞானியின் மனதை வருடும் பாடல்கள்!

பதிவு பிடித்தால் பகிரலாமே.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •