பணம் கொடுக்காமல் ஏழைகள் சாப்பிடலாம் இந்த உணவகத்தில் …👇👇 ஆனால் இதை மட்டும் செய்ய வேண்டும் …👇👇

ஜப்பானில் ஏழைகள் பணமில்லாமல் சாப்பிடும் வகையில், புதுவிதமான உணவகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. டோக்கியோ நகரின், ஜின்போசோ மாவட்டத்தில் ‘மிரவ் சோகுடோ’ எனும் உணவகம் உள்ளது. இந்த

Read more