இசையின் உலக நாயகன் இளையராஜா…

பதிவு பிடித்தால் பகிரலாமே.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GShExuQLHGs]

இதையும் படிக்கலாமே
Tamil Love Hitz
இரவில் மனதை இனிமையாக்கும் இளையராஜாவின்...
இசைஞானியின் மனதை வருடும் பாடல்கள்
இசைஞானியின் இனிமையான கீதங்கள்
இசைஞானி இளையராஜாவின் மனதோடு ராகம்
இசைஞானியின் ராகம் !
இளையராஜாவின் மனதை வருடும் பாடல்கள்
இசைஞானியின் பொன்மாலை பொழுது!!!
இளையராஜாவின்போ வோமா ஊர்கோலம்!
இசையின் ராகம்...
இசைஞானி பக்தர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்...
இசைஞானியின் மனதை வருடும் பாடல்கள்!

பதிவு பிடித்தால் பகிரலாமே.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •